Web Content Display Web Content Display

Actie, visie en onderzoek

Als we ons in Europa willen profileren, is het nodig om binnen Vlaanderen aan één kar te trekken. We willen de uitdaging om Vlaanderen naar de Europese top te loodsen aangaan via een Vlaams Materialenprogramma, waarin de bedrijfswereld, de overheid, kennisinstellingen en het maatschappelijk middenveld de krachten bundelen en waarin we ambitieuze langetermijn visies, wetenschappelijk onderzoek en actie combineren.

ACTIE: Een breed gedragen actieplan geeft aan welke concrete stappen we vandaag zetten om tegen 2020/2050 onze langetermijn ambitie waar te maken.

VISIE: Plan C, het Vlaams Transitienetwerk Duurzaam Materialenbeheer, werkt gedurfde langetermijn visies uit over de wereld anno 2050 op vlak van materialen. 

ONDERZOEK: SuMMa, het Steunpunt Duurzaam Materialenbeheer, doet de komende vier jaar beleidsrelevant onderzoek naar hoe materiaalstromen bewegen door onze economie, hoe we duurzaam materialenbeheer kunnen meten en hoe taksen, subsidies en wetgeving kunnen sturen richting een duurzamer gebruik van materialen.