Web Content Display Web Content Display

Wat

De omvorming van een afvalstoffendecreet naar een materialendecreet (en een nieuw uitvoeringsbesluit) vormt een belangrijke stap in de ontwikkeling van een aangepast regelgevend kader voor duurzaam materialenbeheer. Het materialendecreet biedt een wettelijke houvast voor belangrijke principes van duurzaam materialenbeheer: uitgebreide producentenverantwoordelijkheid, end of waste regeling, levenscyclusdenken, etc. We streven naar de verdere optimalisatie van de regelgeving. Bestaande en nieuwe regelgeving wordt eenvoudiger, beter, doeltreffender en wordt nageleefd.

Trekker

FEBEM

Toekomstbeeld 2050