Web Content Display Web Content Display

Wat

Een biogebaseerde economie (BBE) is een economie waarin de bouwstenen voor materialen, chemische en andere stoffen en energie afkomstig zijn van hernieuwbare grondstoffen in plaats van fossiele (niet-hernieuwbare) grondstoffen zoals aardolie of afgeleide producten. Een BBE bevat de hele waardeketen van de productie van hernieuwbare biologische grondstoffen (biomassa uit land-, bos- en natuurbouw, mariene bronnen en visserij, organisch afval, nevenstromen van de industriële toepassingen, bioraffinage, …), hun voorbereiding en industriële omzetting (enzymatisch, microbiologisch, chemisch maar ook mechanisch) tot duurzame producten (voedsel en veevoeder, materialen, fijne en bulkchemie, brandstoffen, energie), en het vermarkten/de consumptie ervan.

Essentieel daarbij is dat er een coherent beleid wordt gevoerd over de verschillende betrokken sectoren heen. Dit  moet bijdragen aan één van de belangrijkste uitdagingen waar we voor staan, namelijk voldoende toegang tot duurzaam geproduceerde biomassa om in al onze behoeften te voldoen. In een duurzame BBE slagen we er immers in voedselproductie, materiaalvalorisatie en energiewinning uit biomassa te verzoenen. De overheid werkt in nauw overleg met de betrokken sectoren aan een duurzame BBE voor Vlaanderen. De betrokken sectoren zijn onder meer de land- en bosbouw, visserij, voedingsindustrie, veevoederindustrie, houtverwerkende sector, bouwsector, transportsector, papierindustrie, textielindustrie, farmaceutische/chemische industrie en de hernieuwbare energiesector.

Trekker

OVAM/EWI

Toekomstbeeld 2050