Web Content Display Web Content Display

Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen !

Dinsdag 12 november ging het ‘Urban Mining: de jacht op grondstoffen in Vlaanderen' door in Mechelen. In aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters deelden meer dan 300 congresgangers informatie over de eerste realisaties uit het Vlaams Materialenprogramma. Gastspreker was de Duits-Nederlandse architect Thomas Rau, een toonaangevende stem in het internationale debat over grondstoffenschaarste en de moderne stadsmijn. Wetenschapper en comedian Lieven Scheire zorgde voor een eigenzinnige kijk op de debatten.

Hierbij vindt u de presentaties van de namiddagsessies en de voorbeeldfilmpjes die er getoond zijn
 

Web Content Display Web Content Display

 

Nieuwe kansen voor bio-massareststromen

Jan Kielemoes, voorzitter van de interdepartementale werkgroep bio-economie, situeerde de hefboom bio-economie binnen de Vlaamse strategie inzake bio-economie en heeft het belang van de inzet van biomassareststromen geduid binnen deze strategie.

 
Wim Vanden Auweele van VLACO begon zijn presentatie bij de kwaliteit van de bodem en gaat dan dieper in op nieuwe toepassingsmogelijkheden van eindproducten van compostering en vergisting.
 
Bart Van Drogenbroeck van ILVO zoemt in op hoogwaardige verwerking van oogstresten van de Vlaamse landbouw.
 
Tine Schaerlaekens werpt een blik vanuit FISCH op biomassa als hernieuwbare grondstof voor de chemische industrie

Willem D'Hooge van Flanders Bio gaat in op de industriële conversie van biomassa-reststromen tot nieuwe grondstoffen: droom of realiteit?
 
 

1_WAR_youtubeportlet_INSTANCE_L8GkJHy7K4Ph

Deze portlet was gedeïnstalleerd. Gelieve deze portlet te installeren of te verwijderen.

Web Content Display Web Content Display

Mobiele metalen rijden de kring rond

Patrick Vanden Bossche van AGORIA gaf een overzicht van de realisaties binnen de hefboom Metalen in het Vlaams Materialenprogramma

Jean-Paul Heine, milieuadviseur van Febiac, de Belgische federatie van voertuigproducenten en -invoerders gaf een presentatie over duurzaam design en efficiënt materiaalgebruik in nieuwe voertuigen.
 
Frans Hegge, winnaar van de "OVAM EcoDesign Award PRO 2011', toonde in zijn presentatie hoe materiaalinnovatie zich vertaalt in een autodeur.
 
Willy Tomboy van de Europese federatie van herlaadbare batterijen ging in op innovatie vanuit het oog voor recyclage bij het ontwerp voor de case van batterijen voor elektrische mobiliteit.
 
Catherine Lenaerts, directeur van Febelauto, gaf een overzicht van hoe het afgedankt wagenpark als bron voor toprecyclage kan gezien worden
 
Rik Debaere, CEO Galloo ging in op de vijf stappen van auto tot recyclage en hergebruik van de materialen.
 
Dirk Ponnet van DEC toonde hoe bodemverontreiniging veroorzaakt door illegale opslag van wrakken gereinigd kan worden

 

1_WAR_youtubeportlet_INSTANCE_L8GkJHy7K4Ph

Deze portlet was gedeïnstalleerd. Gelieve deze portlet te installeren of te verwijderen.

Web Content Display Web Content Display

Materiaalbewust bouwen

Marc Dillen van het VCB gaf een overzicht van de realisaties binnen de hefboom Bouw van het Vlaams Materialenprogramma.

Kris Broos van VITO schetste hoe in Vlaanderen grote stromen als puin en uitgegraven bodem nu al efficiënt worden hergebruikt.
 

Maarten Dubois van SuMMa toonde nadien wat de omslag van een afval- naar materialenbeheer kan betekenen voor kleinere stromen als vlakglas in de bouw
 
Tot slot zocht Filip Van De Velde van Stad Gent hoe schaarste aan ruimte opgevangen kan worden door het strategisch en duurzaam ontwikkelen van brownfields, en dit aan de hand van de case ' De Tondelier'.
 
Tijdens deze sessie werd ook een voorbeeld getoond van een Lexx-schooltje
 

1_WAR_youtubeportlet_INSTANCE_L8GkJHy7K4Ph

Deze portlet was gedeïnstalleerd. Gelieve deze portlet te installeren of te verwijderen.

Web Content Display Web Content Display

Kunststof in de kringloopeconomie

Saskia Walraedt van Essenscia presenteerde de realisaties binnen de hefboom Chemie en Kunststof in het Vlaams Materialenprogramma.
 

Lisbeth Van Cauwenberghe van UGent ging in op de brede impact van kunststofafval tot een specifieke verontreiniging van de zee met microplastics
 
Wim Grymonprez van Flanders Plastics Vision lichtte daarna het CORE project toe waarbij de competenties van de afvalverwerkende bedrijven gekoppeld worden aan die van de kunststof- en textielbedrijven zodat afval van de ene sector waardevolle grondstof zou worden voor de andere.

Piet Wens van Pollux Consulting gaf inzicht in de mogelijkheden om van afvalstortplaatsen in de toekomst materiaalmijnen te maken.
 
Jan Leyssens van PlanC verduidelijkte aan de hand van het iMade project hoe nieuwe businessmodellen bij kunnen dragen aan de kringloopeconomie.
 
Leentje Croes gaf een bijdrage vanuit FISCH met onder andere de realisaties binnen de innovatie programma's Polymeer Kringlopen en Valorisatie van Nevenstromen.

1_WAR_youtubeportlet_INSTANCE_L8GkJHy7K4Ph

Deze portlet was gedeïnstalleerd. Gelieve deze portlet te installeren of te verwijderen.