Web Content Display Web Content Display

Wat

Duurzaam design ligt aan de basis van het goed beheer van materialen. Keuzes in de ontwerpfase zijn bepalend voor hoe materialen zich bewegen over de levenscyclus heen en wat hun impact is.

Innovatieve ontwerpers en ontwerpprocessen houden rekening met het realiseren van economische, sociale en ecologische meerwaarde. Producten, diensten, systemen en kringlopen worden ontworpen om optimaal tegemoet te komen aan de behoeften van iedereen, nu en later, zonder de ecologische draagkracht te overschrijden.

Duurzaam design gaat daarom uit naar van het gebruik van sociaal verantwoorde, niet-schadelijke, hernieuwbare en gerecycleerde materialen; streeft naar productieprocessen en producten die minder energie en materialen vereisen; zet in op producten met een langere levensduur die gemakkelijk herbruikbaar, herstelbaar of recycleerbaar zijn; of gaat waar mogelijk ook uit van het vervangen van producten door diensten. Naast een aanpak op productniveau, richt duurzaam design zich ook op systeemniveau, waarbij bekeken wordt hoe hele systemen op vlak van productie, consumptie, logistiek, bedrijfsvoering, etc. kunnen hertekend worden om materiaalkringlopen te sluiten.

Trekker

OVAM

Toekomstbeeld 2050