Web Content Display Web Content Display

Wat

De bouwsector is in Vlaanderen de grootste verbruiker van materialen en ook de grootste bron van afvalstoffen. De norm wordt een duurzame woning die minder energie en materialen gebruikt, makkelijk te verbouwen is om tegemoet te komen aan nieuwe noden en waarvan de materialen uiteindelijk goed te recycleren zijn. De bouwheer verzilvert de lange termijn winsten die dit oplevert. Zo wordt kiezen voor de beste duurzame bouw- en woonoplossing ook een financieel evidente keuze.

In het Vlaams Materialenprogramma ligt de focus op duurzaam materialengebruik in de bouw. De transitie naar duurzaam wonen en bouwen als dusdanig (met aandacht voor aspecten als energie, ruimtegebruik, etc.) wordt opgenomen binnen DuWoBo.

Trekker

DuWoBo

Toekomstbeeld 2050