Web Content Display Web Content Display

Wat

Er zal zeer veel nieuwe chemie(technologie) nodig zijn om materialenkringlopen duurzaam te kunnen sluiten. Vanzelfsprekend moeten ook de chemische processen die daarvoor ontwikkeld worden steeds schoner worden, minder energie en grondstoffen consumeren en zuiverder en minder zeer zorgwekkende stoffen gebruiken. De Vlaamse chemie-gebruikende industrie is toonaangevend in Europa en in de wereld. Deze sector kiest resoluut voor een verduurzaming van haar activiteiten. Binnen het domein van de duurzame chemie & kunststoffen gaat in toenemende mate aandacht naar materialen- en energie-efficiëntie en dus o.m. naar kringloopprocessen in het algemeen en in het bijzonder naar het gebruik van biomassa en organische reststromen als 'groene' grondstof voor productieprocessen. Duurzame chemieproducten dragen bovendien in hun eigenschappen en toepassingen bij tot het verbeteren van milieuprestaties, zoals o.m. het gebruik van (versterkte) kunststoffen bijdraagt tot verminderen van transportkosten, materiaaluitsparing en energiebesparing. Kunststoffenkringlopen – van grondstof over afvalstof tot nieuwe grondstof – proberen we beter te sluiten door knelpunten op het vlak van inzameling of hoogwaardige opwerking van afvalstromen, afzet van recyclaten, een aangepast productdesign etc. aan te pakken.

Om deze hefboom te ontwikkelen moeten we in Vlaanderen kennis ontwikkelen over materialenkringlopen en resource en energie-efficiëntie, b.v. nieuwe (kringloop)materiaal waardeketens detecteren en ontwikkelen, en een Vlaamse innovatieagenda voor materialen(kringlopen) ontwikkelen die complementair is met de internationale evoluties.

Trekker

Essenscia

Toekomstbeeld 2050